Hvad er forskellen på klima og miljø?

Hvad er forskellen på klima og miljø?

Mar 19, 2020Anna Kjær Voss

I debatten om klimaforandringerne og hvad vi kan gøre, hører man ofte ordene klima og miljø blive brugt. Men hvad betyder de egentlig, hvad er forskellen, og hvordan påvirker det ene det andet? Er de tiltag, der bliver gjort for miljøet også godt for klimaet og omvendt? Det er ikke altid helt ligetil at blive klog på, så derfor defineres begreberne klima og miljø i dette indlæg. Indlægget kommer også med nogle eksempler på sammenhænge og forskelle mellem de to begreber.

 

Definition af klima

Et områdes styrende vejrforhold med hensyn til temperatur, nedbør, fugtighed, lufttryk m.m. målt over længere perioder (kilde: ordnet.dk) Man kan altså beskrive klimaet, som de grundlæggende vilkår et økosystem findes under. Temperatur, luftfugtighed og nedbør stiller nogle krav til de dyr og planter, som bor i et område.

Det har dyr og planter tilpasset sig til over hele jorden, så de nogle steder tåler ekstrem tørke, kulde, varme eller fugtighed. Store ændringer i klimaet ændrer de forudsætninger for at leve i et område, som dyr og planter har tilpasset sig til, hvilket kan have store konsekvenser for planter og dyreliv. 

 

Klimaproblemer kan eksempelvis være tørke, oversvømmelse, stigende temperaturer og flere voldsomme storme, som kan blive konsekvensen af global opvarmning, der må siges at være tidens store klimaudfordring.

 

Definition af miljø

De fysiske omgivelser og betingelser som mennesker, dyr og planter lever under med gensidig påvirkning (kilde: ordnet.dk) Miljøet er altså de omgivelser vi lever i, både naturlige og menneskeskabte, som mennesker, dyr og planter er med til at påvirke.

Påvirkningen kan eksempelvis ske ved, at mennesker fælder træer, dræner jorden eller bygger på den, mens dyr og insekter spiser og bestøver planterne, som vokser og dør og giver næring til jorden og levesteder til dyr og insekter.

Miljøproblemer kan eksempelvis være luftforurening, iltsvind i hav og fjorde, tab af biodiversitet, kemisk forurening af jorden og forurening af grundvand med pesticider og andre sprøjtegifte. 

 

Artiklen fortsætter under beskrivelsen af skribenten 

 

 

Om skribenten

Anna Kjær Voss Anna står bag instagramprofilen @Klimamusen og bloggen klimamusen.dk. Anna er nysgerrig på hvilke tiltag vi hver især kan tage, og ønsker at dele ud af de erfaringer hun gør sig. Selvom vi her forsøger at skille klima og miljø fra hinanden, hænger de også sammen. Klimaet kan siges at være en del af miljøet, da klimaet i et område er en del af de fysiske omgivelser, som mennesker, dyr og planter lever under. Klimaet har på den måde indflydelse på miljøet, mens miljøet i mindre grad kan siges at have indflydelse på klimaet. Vi har fundet nogle eksempler frem, som viser, hvad der er dårligt for både klima og miljø, hvornår noget påvirker miljø men ikke klimaet, og hvordan noget der er godt for miljøet, måske er decideret skidt for klimaet.

 

Fældning af regnskov – skidt for både klima og miljø

Det er både skidt for klimaet og miljøet, når store områder i regnskovene fældes. Det påvirker, i følge Verdens Skove, dyre- og plantearters leveområder og truer dermed biodiversitet, nemlig mangfoldigheden af dyr og planter. Og der er tale om rigtig mange arter, for over halvdelen af alle dyre- og plantearter lever i de tropiske skove.

Regnskovenes ve og vel også har også en stor betydning for klimaet. Bl.a. fordi Amazonas-regnskoven er et af verdens store lagre af kulstof (kilde: Greenpeace 2018), og fordi regnskovene producerer regn til resten af verden, binder CO2 og andre drivhusgasser og forhindrer dermed disse i at bidrage til den globale opvarmning.

 


Foto: Molly Champion

Affaldssortering og plastikforurening – godt for miljøet, mindre betydning for klimaet

Hvad der er godt for miljø er ikke nødvendigvis godt for klimaet – og omvendt. Affaldssortering har, ifølge professor Egil Kaas, ikke de store indvirkninger på klimaet, men har til gengæld stor betydning til miljøet. Det samme gælder den store plastikforurening, som vi er blevet meget opmærksomme på de seneste par år.

“Når folk er bekymret for plastik i naturen, har det meget lidt med klima at gøre”, siger Lars Kjerulf Petersen til DR.dk, men tilføjer at “afbrændes affald med plast i, udleder det fossilt CO2 fra affaldet. Det er skidt for klimaet.” Så her er løsningen, at bruge materialer af den bedst mulige kvalitet og efter brug at indsamle og genanvende det.

Helst i et lukket og cirkulært system, hvor ressourcerne kan bruges igen og igen og igen.

 

Økologiske fødevarer – godt for miljøet, men måske skidt for klimaet

Et andet, dog meget omdiskuteret, eksempel er økologiske fødevarer. Der er mange åbenlyse fordele ved økologisk fødevareproduktion for miljøet, da man ikke bruger kunstgødning eller pesticider. Det er, i følge en undersøgelse foretaget af DR, bedre for vores grundvand og for biodiversiteten end konventionelt producerede fødevarer. Hvad klimaet angår er det mere omdiskuteret, om økologi er bedre eller værre end konventionelt producerede fødevarer. 

Et svensk studie viser, at nogle svenske økologiske fødevarer udledte markant mere CO2 end konventionelt dyrkede afgrøder pr. kg. Forklaringen er, at udbyttet på en økologisk mark er lavere end på en mark, der dyrkes konventionelt. Derfor skal man selvsagt bruge mere plads for at få den samme mængde afkast af økologiske fødevarer som konventionelle. 

ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) mener dog med henvisning til en række andre studier at kunne dokumentere, at økologiske og konventionelle fødevarer har samme niveau i deres udledning af drivhusgasser.

Det er fortsat ikke afklaret, hvem der har ret, og det er heller ikke sikkert, at det er muligt at finde ud af det. Der kan være så store forskelle på, hvordan man dyrker økologisk eller konventionelt rundt om i verden, at det er svært at sige, om den ene type landbrug er mere klimavenligt end den anden (kilde: State of the Planet).

 

Foto: Andretti Brown

 

Vi bør passe på både klimaet og miljøet

Uanset om du går mest op i affaldssortering eller CO2-udledning, så handler det i bund og grund om ikke at ødelægge vores eksistensgrundlag ved at ødelægge jorden ved enten af skade klimaet og/eller miljøet. Og hvis vi skader klimaet, så skader vi på den lange bane også de miljøer vi kender, da temperatur- og vandstigninger formentligt vil ødelægge mange levesteder for dyr, planter og mennesker.

Læs eventuelt denne artikel fra DR for flere eksempler på forskellen mellem klima og miljøKommentarer (1)

  • Vi bør ikke beskytte miljøet, vi skal beskytte miljøet for alles skyld !

    Andorthe Frost

Efterlad en kommentar

Flere artikler fra Simpelt.dk's blog

Har du set disse?

Simpelt shampoobar 01 allergy certified uden duft
Simpelt shampoobar 01 allergy certified uden duft
Simpelt shampoobar 01 allergy certified uden duft
Simpelt shampoobar 01 allergy certified uden duft emballage
Simpelt shampoobar 01 allergy certified
Simpelt shampoobar 01 uden duft
87,00 kr
Simpelt shampoobar 01
Allergicertificeret
Simpelt shampoobar 02
Simpelt shampoobar 02 duft af mandarin uden SLS
Simpelt shampoobar 02 duft af mandarin curling girl
Simpelt shampoobar 02 duft af mandarin
Simpelt shampoobar 02 duft af mandarin alle hårtyper
Simpelt shampoobar 02 duft af mandarin uden plastikfemballage
87,00 kr
Simpelt shampoobar 02
Simpelt shampoobar 03
Simpelt shampoobar 03
Simpelt shampoobar 03
Simpelt shampoobar 03
Simpelt shampoobar 03
87,00 kr
Simpelt shampoobar 03
Allergicertificeret
Simpelt balsambar 01
simpelt balsambar emballage
simpelt balsambar
Simpelt balsambar 01
Simpelt balsambar 01 uden duft
133,00 kr
Simpelt balsambar 01
Allergicertificeret
shampoobar mini allergy Certified Simpelt
Simpelt mini shampoobar 01 uden duft
Simpelt mini shampoobar 01 uden duft emballage
30,00 kr
Simpelt mini shampoobar 01
Allergicertificeret
Simpelt mini shampoobar 02
Simpelt mini shampoobar 02 emballage
Simpelt mini shampoobar 02 med duft af mandarin
30,00 kr
Simpelt mini shampoobar 02